Vape - Thuốc Lá Điện Tử

Thân Máy

SX MINI SL CLASS

2,200,000
1,500,000
Hết hàng

POD SYSTEM

OXVA ORIGIN X

800,000
450,000

Thân Máy

WARWOLK 80W KIT

900,000
Hết hàng
500,000
550,000
750,000
650,000

POD SYSTEM

POD SYSTEM OHM

500,000
450,000

POD SYSTEM

PODSYSTEM ARES

250,000
1,500,000
Hết hàng

POD SYSTEM

OXVA ORIGIN X

800,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDTA OXVA

400,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RTA AXIS

550,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA APO ( clone)

300,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

POD OXVA X

80,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

POD DRAG

100,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA DROP

900,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA HADALY

270,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA DROP

300,000

TINH DẦU VAPE

PHỤ KIỆN VAPE

Coil Và Đầu Hút

OCC CALIBURN 0.8 Ohm

80,000

Coil Và Đầu Hút

POD ĐẦU HÚT CALIBURN

100,000

Coil Và Đầu Hút

OCC OXVA 0.3

80,000

Coil Và Đầu Hút

RBA OXVA

200,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDTA OXVA

400,000

Coil Và Đầu Hút

X PODS

80,000

Coil Và Đầu Hút

POD DRAG NANO

70,000

Coil Và Đầu Hút

OCC OHM VAPE

80,000
Giảm giá!
150,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng

Phụ Kiện Vape

Sạc 2pin i2 Cylaid

200,000
Giảm giá!
Hết hàng
250,000 149,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
250,000

Sạc pin Vape

SẠC 2 PIN QSO

200,000
130,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
130,000
Hết hàng
150,000