Vape - Thuốc Lá Điện Tử

1,400,000

POD SYSTEM

OXVA ORIGIN X

800,000
450,000

Thân Máy

WARWOLK 80W KIT

900,000
500,000
Hết hàng

POD SYSTEM

DIAMOND POD KIT

450,000
Giảm giá!
700,000 580,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
1,400,000

POD SYSTEM

OXVA ORIGIN X

800,000

POD SYSTEM

POD ONE LITE KIT

250,000
450,000
500,000

POD SYSTEM

DOTMOD SE

1,500,000
Hết hàng

POD SYSTEM

DIAMOND POD KIT

450,000
Giảm giá!
1,000,000 850,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA DROP

900,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA HADALY

270,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA DROP

300,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA GOON 1.5 (Auth)

600,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA BAD BOY (2 coil)

400,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

TANK SMOANT TAGGERZ

100,000
Giảm giá!

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA DROP (2 coil)

350,000 300,000
Giảm giá!

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA HADALY

490,000 390,000

TINH DẦU VAPE

PHỤ KIỆN VAPE

Coil Và Đầu Hút

occ zeus 0.2

100,000

Coil Và Đầu Hút

Occ Aleader 0.15

100,000
Hết hàng

Coil Và Đầu Hút

Occ Aleader 0.3

80,000

Coil Và Đầu Hút

Đầu Xpods by FLEX

80,000

Coil Và Đầu Hút

OCC dotAIO 0.7ohm by dotMod

80,000

Coil Và Đầu Hút

OCC dotAIO 0.3ohm by dotMod

80,000
Giảm giá!
150,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng

Phụ Kiện Vape

Sạc 2pin i2 Cylaid

200,000
Giảm giá!
Hết hàng
250,000 149,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
250,000

Sạc pin Vape

SẠC 2 PIN QSO

200,000
Hết hàng
130,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
150,000
130,000
Hết hàng
150,000