Vape - Thuốc Lá Điện Tử

1,850,000
850,000

Thân Máy

SX MINI SL CLASS

2,200,000
1,500,000
Hết hàng

POD SYSTEM

OXVA ORIGIN X

800,000
450,000
800,000
400,000

POD SYSTEM

POD SYSTEM CISOO

800,000
700,000
450,000
550,000
750,000
650,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RTA ZEUS X

800,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RTA ZEUS SUB OHM

650,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDTA OXVA

400,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RTA AXIS

550,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA APO ( clone)

300,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

POD OXVA X

80,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

POD DRAG

100,000

Buồng Đốt ( ATOMIZER)

RDA DROP

900,000

TINH DẦU VAPE

PHỤ KIỆN VAPE

Giảm giá!
150,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng

Phụ Kiện Vape

Sạc 2pin i2 Cylaid

200,000
Giảm giá!
Hết hàng
250,000 149,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
250,000

Sạc pin Vape

SẠC 2 PIN QSO

200,000
130,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
130,000
Hết hàng
150,000